Thiết bị quang

Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang quang Vantech VTF-04, Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang quang Vantech VTF-04

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang quang Vantech VTF-04, B...

Liên hệ

Bộ thụ phát 32 kênh video sang quang SWV63200, Bộ thụ phát 32 kênh video sang quang SWV63200

Bộ chuyển đổi quang


Bộ thụ phát 32 kênh video sang quang SWV63200, Bộ thụ phá...

Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-210G-20A/B

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-...

Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-210G-40A/B

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-...

Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-210G-60A/B

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-...

Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-210G-80A/B

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-...

Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-210G-100A/B

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi quang điện 1 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-...

Liên hệ

Khung nguồn tập trung 14 Media Converter, Bộ nguồn tập trung cho Converter

Bộ chuyển đổi quang


Khung nguồn tập trung 14 Media Converter, Bộ nguồn tập tr...

Liên hệ

Khung nguồn tập trung 16 Media Converter, Nguồn Converter, Nguồn cho bộ chuyển đổi quang tập trung cho Converter

Bộ chuyển đổi quang


Khung nguồn tập trung 16 Media Converter, Nguồn Converter...

Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-220G-20

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-...

Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-220G-40

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-...

Liên hệ

Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-220G-60

Bộ chuyển đổi quang


Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi 10/100/1000Mbps G-Net HHD-...

Liên hệ

Cáp quang Multimode 24 FO OM2 (24 core/ 24 sợi), cáp quang Multimode 24 sợi sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời

Cáp quang


Cáp quang Multimode 24 FO OM2 (24 core/ 24 sợi), cáp quan...

Liên hệ

Cáp quang Multimode 12 FO OM2 (12 core/ 12 sợi), cáp quang Multimode 12 sợi sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời

Cáp quang


Cáp quang Multimode 12 FO OM2 (12 core/ 12 sợi), cáp quan...

Liên hệ

Cáp quang Multimode 8 FO OM2 (8 core/ 8 sợi), cáp quang Multimode 8 sợi sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời

Cáp quang


Cáp quang Multimode 8 FO OM2 (8 core/ 8 sợi), cáp quang M...

Liên hệ

Cáp quang Multimode 6 FO OM2 (6 core/ 6 sợi), cáp quang Multimode 6 sợi sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời

Cáp quang


Cáp quang Multimode 6 FO OM2 (6 core/ 6 sợi), cáp quang M...

Liên hệ

Cáp quang Multimode 4 FO OM2 (4 core/ 4 sợi), cáp quang Multimode 4 sợi sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời

Cáp quang


Cáp quang Multimode 4 FO OM2 (4 core/ 4 sợi), cáp quang M...

Liên hệ

Cáp quang multimode 8FO OM1

Cáp quang


Cáp quang multimode 8FO OM1

Liên hệ

Cáp quang multimode 6FO OM1

Cáp quang


Cáp quang multimode 6FO OM1

Liên hệ

Cáp quang multimode 4FO OM1

Cáp quang


Cáp quang multimode 4FO OM1

Liên hệ

Cáp quang ADSS khoảng vượt 600m

Cáp quang


Cáp quang ADSS khoảng vượt 600m

Liên hệ

Cáp quang ADSS khoảng vượt 500m

Cáp quang


Cáp quang ADSS khoảng vượt 500m

Liên hệ

Cáp quang ADSS khoảng vượt 300m

Cáp quang


Cáp quang ADSS khoảng vượt 300m

Liên hệ

Cáp quang ADSS khoảng vượt 200m

Cáp quang


Cáp quang ADSS khoảng vượt 200m

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode LC- LC OM3

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode LC- LC OM3

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode SC-SC OM3

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode SC-SC OM3

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode LC- SC OM3

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode LC- SC OM3

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode SC-FC OM3

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode SC-FC OM3

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode FC- FC OM3

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode FC- FC OM3

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode FC-ST OM3

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode FC-ST OM3

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode LC-LC

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode LC-LC

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode ST-ST

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode ST-ST

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode FC-ST

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode FC-ST

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode FC-LC

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode FC-LC

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode LC-SC

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode LC-SC

Liên hệ

Dây nhảy quang Multimode FC-FC

Dây nhảy quang


Dây nhảy quang Multimode FC-FC

Liên hệ

Măng xông quang 24FO

Măng xông quang


Măng xông quang 24FO

Liên hệ

Măng xông quang 12FO

Măng xông quang


Măng xông quang 12FO

Liên hệ

Măng xông quang 8FO

Măng xông quang


Măng xông quang 8FO

Liên hệ

Măng xông quang 4FO

Măng xông quang


Măng xông quang 4FO

Liên hệ

Măng xông quang 2FO

Măng xông quang


Măng xông quang 2FO

Liên hệ

Module quang 1 sợi SFP Tranceiver HHD- GB5312-20-LC, Module quang 1 sợi SFP Tranceiver HHD- GB5312-20-LC, 1.25GB, 20km

Module quang


Module quang 1 sợi SFP Tranceiver HHD- GB5312-20-LC, Modu...

Liên hệ

Module quang 2 sợi 1,25GB HHD-G3112-20-LC, Module quang SFP 2 sợi 1,25GB

Module quang


Module quang 2 sợi 1,25GB HHD-G3112-20-LC, Module quang S...

Liên hệ

Module HHD-3112-2-LC, Module quang 2 Sợi 1,25GB HHD-G3112-2-LC Giá Rẻ

Module quang


Module HHD-3112-2-LC, Module quang 2 Sợi 1,25GB HHD-G3112...

Liên hệ

Module quang 2 Sợi 155mb HHD-G3115-20-LC, Module quang SFP 2 Sợi chính hãng

Module quang


Module quang 2 Sợi 155mb HHD-G3115-20-LC, Module quang SF...

Liên hệ

Modul quang 1 sợi 155MB HHD-GB3515-20-LC, Module quang SFP 1 sợi chính hãng

Module quang


Modul quang 1 sợi 155MB HHD-GB3515-20-LC, Module quang SF...

Liên hệ

Module quang 1 sợi SFP HHD-GPB2310-10-LC, Module quang 1 sợi SFP Transceiver

Module quang


Module quang 1 sợi SFP HHD-GPB2310-10-LC, Module quang 1 ...

Liên hệ

Module quang SFP 2 SỢI 550M MM, Module quang SFP HHD-G8515-1-LC

Module quang


Module quang SFP 2 SỢI 550M MM, Module quang SFP HHD-G851...

Liên hệ

Module quang Cisco GLC-GE-100FX, Module Cisco GLC-GE-100FX

Module quang


Module quang Cisco GLC-GE-100FX, Module Cisco GLC-GE-100FX

Liên hệ

Module Cisco GLC-SX-MM= GLC-SX-MM 1.25G, Module Cisco GLC-SX-MM= GLC-SX-MM

Module quang


Module Cisco GLC-SX-MM= GLC-SX-MM 1.25G, Module Cisco GLC...

Liên hệ

Optical Fiber Module UTF022251-UTF023251, Modul quang UTF022251-UTF023251

Module quang


Optical Fiber Module UTF022251-UTF023251, Modul quang UTF...

Liên hệ

Thiết bị mạng

Cáp điện thoại Vinacap 4 đôi

Cáp điện thoại


Cáp điện thoại Vinacap 4 đôi

Liên hệ

Cáp điện thoại Vinacap 2 đôi

Cáp điện thoại


Cáp điện thoại Vinacap 2 đôi

Liên hệ

Cáp điện thoại 2 đôi 4 lõi Sino

Cáp điện thoại


Cáp điện thoại 2 đôi 4 lõi Sino

Liên hệ

Cáp đồng trục SINO 5C-FB/VL

Cáp đồng trục


Cáp đồng trục SINO 5C-FB/VL

Liên hệ

Dây cáp đồng trục 5C-FB Sino

Cáp đồng trục


Dây cáp đồng trục 5C-FB Sino

Liên hệ

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình RG59 Alantek (Flooding Compound)

Cáp đồng trục


Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình RG59 Alantek ...

Liên hệ

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình RG59 Alantek (Standard Shield Coaxial)

Cáp đồng trục


Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình RG59 Alantek ...

Liên hệ

Cáp đồng trục, cáp truyền hình Alantek RG6 (Standard Shield Coaxial)

Cáp đồng trục


Cáp đồng trục, cáp truyền hình Alantek RG6 (Standard Shie...

Liên hệ

Cáp đồng trục Alantek RG6 có dầu 301-RG060F-SSBK-1223

Cáp đồng trục


Cáp đồng trục Alantek RG6 có dầu 301-RG060F-SSBK-1223

Liên hệ

Cáp đồng trục Alantek RG11 không dầu 301-RG1100-SSBK-1223

Cáp đồng trục


Cáp đồng trục Alantek RG11 không dầu 301-RG1100-SSBK-1223

Liên hệ

Cáp đồng trục Alantek RG11 có dầu | PN: 301-RG110F-SSBK-1223

Cáp đồng trục


Cáp đồng trục Alantek RG11 có dầu | PN: 301-RG110F-SSBK-1223

Liên hệ

AMP NETCONNECT CAT 6A FTP P/N: 1859218-2

Cáp mạng


AMP NETCONNECT CAT 6A FTP P/N: 1859218-2

Liên hệ

Cáp mạng LAN Alantek USA Cat6 FTP 4 – P/N 301-60F8LG-00GY

Cáp mạng


Cáp mạng LAN Alantek USA Cat6 FTP 4 – P/N 301-60F8L...

Liên hệ

Cáp mạng chống nhiễu Cat5e FTP COMMSCOPE – 219413-2

Cáp mạng


Cáp mạng chống nhiễu Cat5e FTP COMMSCOPE – 219413-2

Liên hệ

Cáp mạng LAN Alantek USA Cat5e FTP – P/N 301-10F08E-00GY

Cáp mạng


Cáp mạng LAN Alantek USA Cat5e FTP – P/N 301-10F08E...

Liên hệ

Cáp mạng Golden Link UTP CAT6

Cáp mạng


Cáp mạng Golden Link UTP CAT6

Liên hệ

Cáp mạng LAN Alantek USA Cat6 UTP P/N 301-6008LG-00BU

Cáp mạng


Cáp mạng LAN Alantek USA Cat6 UTP P/N 301-6008LG-00BU

Liên hệ

Cáp mạng lan VINACAP Cat6 UTP 4 đôi

Cáp mạng


Cáp mạng lan VINACAP Cat6 UTP 4 đôi

Liên hệ

Cáp mạng UTP Cat 6 4 Pairs LS CABLE

Cáp mạng


Cáp mạng UTP Cat 6 4 Pairs LS CABLE

Liên hệ

Cáp mạng AMP CAT 6 UTP P/N 0-1427254-6

Cáp mạng


Cáp mạng AMP CAT 6 UTP P/N 0-1427254-6

Liên hệ

Cáp mạng LS – UTP Cat5e – 100 MHz

Cáp mạng


Cáp mạng LS – UTP Cat5e – 100 MHz

Liên hệ

Cáp mạng Golden link UTP Cat5e

Cáp mạng


Cáp mạng Golden link UTP Cat5e

Liên hệ

CÁP MẠNG CAT5E VINACAP UTP

Cáp mạng


CÁP MẠNG CAT5E VINACAP UTP

Liên hệ

Patch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE

Patch panel


Patch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE

Liên hệ

Patch panel 48 port CAT5E COMMSCOPE

Patch panel


Patch panel 48 port CAT5E COMMSCOPE

Liên hệ

Patch Panel Cat6 Commscope 24 port

Patch panel


Patch Panel Cat6 Commscope 24 port

Liên hệ

PATCH PANEL 24 PORT CAT5 AMP NHÂN RỜI

Patch panel


PATCH PANEL 24 PORT CAT5 AMP NHÂN RỜI

Liên hệ

Tool nhấn mạng AMP, Bộ nhấn nhân mạng

Phụ kiện mạng


Tool nhấn mạng AMP, Bộ nhấn nhân mạng

Liên hệ

Tool Nhấn mạng Krone

Phụ kiện mạng


Tool Nhấn mạng Krone

Liên hệ

Kìm bấm mạng Talon TL-N5684R chất lượng cao

Phụ kiện mạng


Kìm bấm mạng Talon TL-N5684R chất lượng cao

Liên hệ

KÌM MẠNG ĐA NĂNG HÃNG LS

Phụ kiện mạng


KÌM MẠNG ĐA NĂNG HÃNG LS

Liên hệ

Kìm bấm mạng TALON – TL315

Phụ kiện mạng


Kìm bấm mạng TALON – TL315

Liên hệ

Hạt mạng cat6 AMP/Commscope chính hãng

Phụ kiện mạng


Hạt mạng cat6 AMP/Commscope chính hãng

Liên hệ

Dây nhảy COMMSCOPE/AMP Cat5e 3m – Patch cord

Phụ kiện mạng


Dây nhảy COMMSCOPE/AMP Cat5e 3m – Patch cord

Liên hệ

Dây nhảy COMMSCOPE/AMP Cat6 3m_Patch cord

Phụ kiện mạng


Dây nhảy COMMSCOPE/AMP Cat6 3m_Patch cord

Liên hệ

Hạt rệp 3M nối mạng giá rẻ

Phụ kiện mạng


Hạt rệp 3M nối mạng giá rẻ

Liên hệ

Hạt mạng Cat5e LS

Phụ kiện mạng


Hạt mạng Cat5e LS

Liên hệ

Hạt mạng AMP/Commscope cat5e_chính hãng

Phụ kiện mạng


Hạt mạng AMP/Commscope cat5e_chính hãng

Liên hệ

Nhân mạng Cat6 COMMSCOPE/AMP

Phụ kiện mạng


Nhân mạng Cat6 COMMSCOPE/AMP

Liên hệ

CISCO WS-C2960S-48LPD-L

Thiết bị mạng


CISCO WS-C2960S-48LPD-L

Liên hệ

CISCO WS-C2960S-48FPS-L

Thiết bị mạng


CISCO WS-C2960S-48FPS-L

Liên hệ

CISCO WS-C2960S-24TD-L

Thiết bị mạng


CISCO WS-C2960S-24TD-L

Liên hệ

CISCO WS-C2960XR-48LPS-I

Thiết bị mạng


CISCO WS-C2960XR-48LPS-I

Liên hệ

CISCO WS-C2960L-SM-8PS

Thiết bị mạng


CISCO WS-C2960L-SM-8PS

Liên hệ

Catalyst Cisco WS-C4500-E-Series 3-Slot Chassis

Thiết bị mạng


Catalyst Cisco WS-C4500-E-Series 3-Slot Chassis

Liên hệ

Cisco Catalyst WS-C3850-48P-L

Thiết bị mạng


Cisco Catalyst WS-C3850-48P-L

Liên hệ

Switch Cisco WS-C3850-48T-L dòng C3850

Thiết bị mạng


Switch Cisco WS-C3850-48T-L dòng C3850

Liên hệ

Juniper Networks EX4600-40F-AFO 24 Cổng SFP + / SFP 4

Thiết bị mạng


Juniper Networks EX4600-40F-AFO 24 Cổng SFP + / SFP 4

Liên hệ

Switch Juniper EX4600-40F-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies

Thiết bị mạng


Switch Juniper EX4600-40F-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ...

Liên hệ

Switch Juniper EX4600-40F-DC-AFO 24 SFP+/SFP Ports, 4 QSFP+ Ports

Thiết bị mạng


Switch Juniper EX4600-40F-DC-AFO 24 SFP+/SFP Ports, 4 QSF...

Liên hệ

Switch Juniper EX4600-40F-DC-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies

Thiết bị mạng


Switch Juniper EX4600-40F-DC-AFI 24 SFP+/SFP ports, 4 QSF...

Liên hệ

Thiết bị Cisco

Tủ mạng Unirack

KHAY CỐ ĐỊNH TỦ MẠNG SÂU D1000, KHAY CỐ ĐỊNH TỦ RACK SÂU 1000 – UNRFD1000

Phụ kiện tủ rack


KHAY CỐ ĐỊNH TỦ MẠNG SÂU D1000, KHAY CỐ ĐỊNH TỦ RACK SÂU ...

Liên hệ

KHAY TRƯỢT TỦ MẠNG SÂU D800, KHAY TRƯỢT TỦ RACK SÂU 800 – UNRGD800

Phụ kiện tủ rack


KHAY TRƯỢT TỦ MẠNG SÂU D800, KHAY TRƯỢT TỦ RACK SÂU 800 &...

Liên hệ

THANH QUẢN LÝ CÁP NGANG, THANH QUẢN LÝ CÁP NGANG CHO TỦ RACK

Phụ kiện tủ rack


THANH QUẢN LÝ CÁP NGANG, THANH QUẢN LÝ CÁP NGANG CHO TỦ RACK

Liên hệ

THANH QUẢN LÝ CÁP DỌC, THANH QUẢN LÝ CÁP DỌC CHO TỦ RACK

Phụ kiện tủ rack


THANH QUẢN LÝ CÁP DỌC, THANH QUẢN LÝ CÁP DỌC CHO TỦ RACK

Liên hệ

QUẠT TẢN NHIỆT TỦ RACK SERVER

Phụ kiện tủ rack


QUẠT TẢN NHIỆT TỦ RACK SERVER

Liên hệ

HANH QUẢN LÝ NGUỒN PDU, THANH NGUỒN PDU DO UNIRACK THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT

Phụ kiện tủ rack


HANH QUẢN LÝ NGUỒN PDU, THANH NGUỒN PDU DO UNIRACK THIẾT ...

Liên hệ

MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50 DÀY 0.8, MÁNG CÁP 75X50 DÀY 0.8

Thang - Máng cáp điện


MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50 DÀY 0.8, MÁNG CÁP 75X50 DÀY 0.8

Liên hệ

NẮP MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50 DÀY 0.8, NẮP MÁNG CÁP LOẠI 75X50 ĐỘ DÀY 0.8

Thang - Máng cáp điện


NẮP MÁNG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50 DÀY 0.8, NẮP MÁNG CÁP LO...

Liên hệ

CÚT NỐI L SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50 DÀY 0.8, CÚT NỐI SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50

Thang - Máng cáp điện


CÚT NỐI L SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50 DÀY 0.8, CÚT NỐI SƠN TĨNH Đ...

Liên hệ

NẮP CÚT NÔI L NGANG SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50 DÀY 0.8, NẮP CÚT NÔI L SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50

Thang - Máng cáp điện


NẮP CÚT NÔI L NGANG SƠN TĨNH ĐIỆN 75X50 DÀY 0.8, NẮP CÚT ...

Liên hệ

CO LÊN MÁNG CÁP 75X50 DÀY 0.8, CO LÊN CHO MÁNG CÁP 75X50

Thang - Máng cáp điện


CO LÊN MÁNG CÁP 75X50 DÀY 0.8, CO LÊN CHO MÁNG CÁP 75X50

Liên hệ

NẮP CO LÊN MÁNG CÁP CL 75X50 DÀY 0.8, NẮP CO LÊN CHO MÁNG CÁP 0.8

Thang - Máng cáp điện


NẮP CO LÊN MÁNG CÁP CL 75X50 DÀY 0.8, NẮP CO LÊN CHO MÁNG...

Liên hệ

TỦ MẠNG 42U SÂU D1000, TỦ RACK 42U D1000 – UNR42U1000

Tủ Rack


TỦ MẠNG 42U SÂU D1000, TỦ RACK 42U D1000 – UNR42U1000

Liên hệ

TỦ MẠNG 42U SÂU D800, TỦ RACK 42U D800 – UNR-42U800

Tủ Rack


TỦ MẠNG 42U SÂU D800, TỦ RACK 42U D800 – UNR-42U800

Liên hệ

TỦ MẠNG 42U SÂU D600, TỦ RACK 42U D600 – UNR-42U600

Tủ Rack


TỦ MẠNG 42U SÂU D600, TỦ RACK 42U D600 – UNR-42U600

Liên hệ

TỦ MẠNG 36U SÂU D1000, TỦ RACK 36U D1000 – UNR-36U1000

Tủ Rack


TỦ MẠNG 36U SÂU D1000, TỦ RACK 36U D1000 – UNR-36U1000

Liên hệ

TỦ MẠNG 36U SÂU D800, TỦ RACK 36U D800 – UNR-36U800

Tủ Rack


TỦ MẠNG 36U SÂU D800, TỦ RACK 36U D800 – UNR-36U800

Liên hệ

TỦ MẠNG 36U SÂU D600, TỦ RACK 36U D600 – UNR-36U600

Tủ Rack


TỦ MẠNG 36U SÂU D600, TỦ RACK 36U D600 – UNR-36U600

Liên hệ

TỦ MẠNG 32U SÂU D1000, TỦ RACK 32U D1000 – UNR-32U1000

Tủ Rack


TỦ MẠNG 32U SÂU D1000, TỦ RACK 32U D1000 – UNR-32U1000

Liên hệ

TỦ MẠNG 32U SÂU D800, TỦ RACK 32U D800 – UNR-32U800

Tủ Rack


TỦ MẠNG 32U SÂU D800, TỦ RACK 32U D800 – UNR-32U800

Liên hệ

TỦ MẠNG 32U SÂU D600, TỦ RACK 32U D600 – UNR32U600

Tủ Rack


TỦ MẠNG 32U SÂU D600, TỦ RACK 32U D600 – UNR32U600

Liên hệ

TỦ MẠNG 27U SÂU D1000, TỦ RACK 27U D1000 – UNR27U1000

Tủ Rack


TỦ MẠNG 27U SÂU D1000, TỦ RACK 27U D1000 – UNR27U1000

Liên hệ

TỦ MẠNG 27U SÂU D800, TỦ RACK 27U D800 – UNR-27U800

Tủ Rack


TỦ MẠNG 27U SÂU D800, TỦ RACK 27U D800 – UNR-27U800

Liên hệ

TỦ MẠNG 27U SÂU D600, TỦ RACK 27U D600 – UNR27U600

Tủ Rack


TỦ MẠNG 27U SÂU D600, TỦ RACK 27U D600 – UNR27U600

Liên hệ

Sản phẩm chính hãng?
✓ Trả lời: Tất cả các sản phẩm Cisco Bảo Toàn Việt bán ra là hàng chính hãng có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, chứng nhận chất lượng sản phẩm CO,CQ chính hãng (bill of lading, invoice, packing list, tờ khai Hải Quan)

 

Giá bán cạnh tranh?
✓ Trả lời: Luôn đi tiên phong đã khẳng định được tên tuổi và thị phần của mình bằng việc chiếm thị phần lớn nhất, với lượng khách hàng lên tới hơn 2 triệu. Bảo Toàn Việt sở hữu quy trình vận hành, quản lý giao nhận, quản lý kho và quy trình thanh toán an toàn tiện lợi mang đến sự hài lòng cho các khách hàng.

 

Giao hàng toàn quốc 24/7?
✓ Trả lời: Khách hàng của Bảo Toàn Việt đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ các công ty trong nước, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, đến các tổ chức trực thuộc nhà nước.

 

Bảo Toàn Việt cam kết bán hàng?
✓ Trả lời: Đảm bảo khách hàng có được sự lựa chọn phong phú với nhiều chủng loại sản phẩm, giải pháp và dịch vụ. Bảo Toàn Việt sở hữu quy trình vận hành, quản lý giao nhận, quản lý kho và quy trình thanh toán an toàn tiện lợi mang đến sự hài lòng cho các khách hàng.

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp?
✓ Trả lời: Phòng kỹ thuật Bảo Toàn Việt những con người tận tình hỗ trợ khách hàng 24/7 mọi lúc....

Go top